Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 16                                                                                                             

Karar Tarihi  : 09/01/2020       

 

KONUSU:

         7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasında bu Kanuna bağlı cetveller sayılmış olup, (g) bendinde gösterilen K Cetvelinin “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı üçüncü bölümünün (B) fıkrasının birinci bendinde; Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti olarak “Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 559 Türk Lirasını geçemez.” hükmü gereğince Büyükşehir Belediyemizde çalışmakta olan zabıta ve itfaiye personeline 01 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2020 yılı fazla çalışma ücretinin tespiti hususunun görüşülmesi.


         İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2020 tarihli ve 58798979-050.01.05-E.125 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.