Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :162                                        

Karar Tarihi :14/10/2014                           

KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Belediye Meclisimizin 09/09/2014 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,  05/09/2014 tarih ve 15572 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği, Plan ve Bütçe Komisyonunca 25/09/2014 tarihli toplantısında incelenmiş olup;

 Söz konusu Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilan, tanıtım ve bilgilendirme amacıyla konulan pano, tanıtıcı levha ve benzerlerinin yol açtığı görsel kirliliği, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmayı; etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklâm araçlarının kent bütününde, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemeyi, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymak zorunda oldukları esasları belirlemeyi amaçladığı Plan ve Bütçe Komisyonumuzca görülmüştür. denilmektedir.

 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği Plan ve Bütçe Komisyonunca incelerek oybirliği ile kabul edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği Meclisimize sunulduğu şekliyle aynen OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği İçin Tıklayınız.