Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 162                            

Karar Tarihi   : 11/05/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

d) 10.03.2016 tarih ve 124 sayılı meclis kararı ile kesinleşen 1/25 000 ölçekli 2025 Muğla Nazım İmar Planına yapılan, Bodrum Belediye Başkanlığı evrağına 26.04.2016 tarih ve 9131 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi ile yapılan itiraz hakkında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yapılan değerlendirme doğrultusunda 5216 sayılı kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2017 tarihli raporunda;

       26.04.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2017 tarih ve 53618066-310.99-2313 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.04.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “10.03.2016 tarih ve 124 sayılı meclis kararı ile kesinleşen 1/25 000 ölçekli 2025 Muğla Nazım İmar Planına yapılan, Bodrum Belediye Başkanlığı evrağına 26.04.2016 tarih ve 9131 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi ile yapılan itiraz hakkında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yapılan değerlendirme doğrultusunda 5216 sayılı kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2017 tarih ve 53618066-310.99-2313 sayılı yazısında;

         Kararın devamı için tıklayınız.