Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 162                       

Karar Tarihi   : 12/09/2019           


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        ç) Menteşe Belediye Başkanlığınca hazırlanan, 02.07.2019 tarih ve 61 sayılı Menteşe Belediye Meclis kararıyla uygun görülen, yazı ekindeki yaklaşık 189 ha’lık alanı kapsayan Muğla İli, Menteşe İlçesi Akçaova II. Etap Planlama Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2 fıkrası uyarınca görüşülmesi.

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2019 tarihli raporunda;