Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :163                              

Karar Tarihi :14/04/2016                

KONUSU:

      Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz Milas İlçesi, Bahçeburun Mahallesi 256 parsel numaralı 18.300,00 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın ekli krokide belirtilen 36,00 m2 alanın “terfi binası” yapılması ve kullanılması koşulu ile taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi    

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 25/03/2016 tarihli ve 47720051-301.01-932 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız. 

Ek için tıklayınız.