Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 163                            

Karar Tarihi  : 11/05/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

e) Menteşe İlçesi, Yerkesik Mahallesi 130 ada, 1 parsel üzerindeki “Park, Zeytinlik Alan, Konut Alanı ve Otopark” kullanımının iptal edilerek; “Park, Ticaret Alanı, Konut Alanı ve Otopark” kullanımına dönüştürülerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi,

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2017 tarihli raporunda;

       26.04.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2017 tarih ve 53618066-310.01.04-2348 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.04.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Yerkesik Mahallesi 130 ada, 1 parsel üzerindeki “Park, Zeytinlik Alan, Konut Alanı ve Otopark” kullanımının iptal edilerek; “Park, Ticaret Alanı, Konut Alanı ve Otopark” kullanımına dönüştürülerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2017 tarih ve 53618066-310.01.04-2348 sayılı yazısında;

       Kararın devamı için tıklayınız.