Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 163                      

Karar Tarihi   : 12/09/2019          


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        d) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci ve 27’nci maddeleri, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 20’nci maddesine dayanarak hazırlanan, Başkanlık Makamının 16.02.2015 tarihli Oluru ile uygun bulunarak yürürlüğe giren ve ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenen Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesi ve eklerinin görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.09.2019 tarihli raporunda;