Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 164                     

Karar Tarihi   : 13/06/2018         

KONUSU:

30- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        a) Muğla İli, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt ve Muslihittin Mahalleleri sınırında bulunan mevcut kadastral Dirgeme Yoluna ilişkin ulaşım güzergahı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.06.2018 tarihli raporunda;

13.06.2018 tarihinde saat 15:35’de Şeyh Mahallesi Kocumustafa Efendi Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.06.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.3455 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.06.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla İli, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt ve Muslihittin Mahalleleri sınırında bulunan mevcut kadastral Dirgeme Yoluna ilişkin ulaşım güzergahı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.06.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.3455 sayılı yazısında;