Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 164                       

Karar Tarihi   : 12/09/2019           


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     e) İlimiz, Menteşe İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 661 ada 57 ve 28 parsellerde hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.03.2019 tarih ve 7935 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2019 tarihli raporunda;