Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 164                  

Karar Tarihi : 08/10/2020      


KONUSU:

              Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak; Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı Fizibilite Destek Programına başvuruda bulunulacaktır. TR32/20/FD Başvuru Rehberinde "1.3. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynaklar" başlığı altında proje başına mali destek tutarı: 200.000 TL; mali destek tutarı oranı azami: %90 olup; Proje kapsamında; başvurulması planlanan "Pekmez Sirke ve Üzüm Suyu Konsantre Üretim Tesisi Fizibilitesi" projesinin hibe almaya hak kazanması durumunda Büyükşehir Belediyemizce uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen Proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN'ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.


          Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 02.10.2020 tarihli ve 10452259-105.04-E.1109 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


   Kararın devamı için tıklayınız.