Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :165                                                         

Karar Tarihi  :14/04/2016                                             

KONUSU:

          Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşımacılık faaliyetlerinde elektronik ücret toplama sistemini (akıllı kart) kullanmakta olup, bu sistemin parçası içerisinde araç takip sistemi ve toplu taşıma elektronik denetim sistemi de yer almaktadır. Toplum ulaşım hizmetleri içerisinde yer alan elektronik ücret toplama sistemini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek amacıyla elektronik ücret toplama sisteminden elde edilen brüt gelir hasılatının %3,55’inin MUTTAŞ (Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.)’a aktarılması kaydıyla 10 yıllığına devredilmesi hususunun görüşülmesi    

          Ulaşım Dairesi tarihli ve 46539836-020-2996 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.