Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :165                                                  

Karar Tarihi :14/10/2014                                       

KONUSU:

70 ADET OTOBÜSÜN SATIN ALINMASINA, SATIN ALINACAK ARAÇLARIN FİNANSMANINDA KULLANILMAK ÜZERE FAİZ VE MASRAF HARİÇ 15.000.000,00TL’LİK BORÇLANILMASI VEYA BANKALARDAN KREDİ KULLANILMASI   

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 09/10/2014 tarih ve 46539836-930.01-20972 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

İlgi: 6360 Sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun

İlgi Kanun kapsamında ulaşım hizmetleri Muğla Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçmiştir. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarının ekonomik ömürlerinin dolması ve hiçbir şekilde ulaşım hizmetinin sağlanmadığı yerlere ulaşım hizmetinin verilmeye başlanması sebebiyle 70 adet otobüs alımına ihtiyaç duyulmuştur.

İhtiyaç duyulan 70 otobüsün satın alınmasına, satın alınacak araçların finansmanında kullanılmak üzere faiz ve masraf hariç 15.000.000,00 TL’lik borçlanılmasına veya bankalardan kredi kullanılmasına, Muhammet Ali ACAR, Ali Fuat FİDAN, Mehmet OKTAY ve İsmet Kamil ÖNER’in  Red oylarına karşılık OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.