Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 165                       

Karar Tarihi   : 12/09/2019           


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       f) İlimiz, Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 865 ada 106 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan “Kamu Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2019 tarihli raporunda;