Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :166              

Karar Tarihi :14/10/2014   

KONUSU:

FETHİYE İLÇESİ, İNLİCE MAHALLESİ, 162 ADA, 1 NOLU 756,44M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZIN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 18003/75644 HİSSESİNİN 3194 SAYILI İMAR KANUNUN 17. MADDESİNİN 3. FIKRASI GEREĞİNCE HİSSEDARI FERHAT KUNDAKÇI’YA DOĞRUDAN SATIŞI

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08/10/2014 tarih ve 47720051-301.01/21176 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği ile hisseli olan taşınmazların diğer hissedarların talebi üzerine 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde satılarak değerlendirilmesi Emlak ve İstimlak  Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmektedir.

  1. Mülkiyetinin 18003/75644 hissesi Belediyemize ait, Fethiye İlçesi İnlice Mahallesi, 162 Ada 1 nolu 756.44 m2 yüzölçümlü parselin; hissedarı olan Ferhat KUNDAKÇI’nın 09/07/2014 tarihli satın alma dilekçeleri kapsamında, 23/09/2014 tarihinde kıymet takdiri yapılarak, karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Encümenine gönderilmiştir. Muğla Büyükşehir Belediye Encümeni 25/09/2014 tarih 121 sayılı kararında; taşınmazın satış işlemine esas bedel için, karar alınabilmesi için Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinden taşınmaz hissesinin satışına yönelik karar alınması için karar almıştır.

Bu nedenle; Fethiye İlçesi İnlice Mahallesi 162 Ada 1 nolu 756.44 m2 yüzölçümlü, taşınmazın, Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliğine ait 18003/75644 hissesinin 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesinin 3. fıkrası ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince hissedarı Ferhat KUNDAKÇI’ya doğrudan satışına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.