Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 166                       

Karar Tarihi   : 12/09/2019           


KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       g) Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 865 ada 106 parselde kayıtlı taşınmaz ve bitişiğindeki tescil harici alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2019 tarihli raporunda;