Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :167                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                  

KONUSU:

 6360 sayılı yasa kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı gereği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilen İlimiz Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi 2473 parselde bulunan 495,00 m² yüzölçümlü Avlulu Kargir Cami ve Köy Odası niteliğindeki taşınmazın Cami Yeri olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 25 yıllığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 31/03/2016 tarihli ve 47720051-301.01-1005 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.