Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :167              

Karar Tarihi :14/10/2014   

KONUSU:

DEVİR TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU TARAFINDAN KAPANAN KÖY VE BELDE BELEDİYELERİN TÜZEL KİŞİLİKLERİNE AİT PAYLAŞIMA KONU EDİLEN VE DEĞERLENDİRİLMEYEN TAŞINMAZLARIN, TAKSİM LİSTESİ KAPSAMINDA MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİĞİ İLE MENTEŞE BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA MEDENİ KANUNUN 698. VE 699. MADDELERİ GEREĞİNCE PAYLAŞILMASI

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08/10/2014 tarih ve 47720051-301.01/21307 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince, kapanan Köy ve Belde Belediyelerin Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen ve değerlendirilmeyen taşınmazların taksimlerinin yapılması; 5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca, Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmektedir. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyelerin Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen ve değerlendirilmeyen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği ile Menteşe Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun  698. ve 699. Maddeleri gereğince 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca paylaşılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.       6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN BELDE BELEDİYELERİ ve KÖYLERE AİT PAYLAŞIMA KONU EDİLEN VE BİLDİRİLMEYEN TAŞINMAZLARIN TAKSİM LİSTESİ

İlçesi: MENTEŞE

S.No

Köyü / Mahallesi

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Cinsi

Hissesi

Blok

Kat

B.B. No

Hangi Amaçla /Hangi Kurum Tarafından Kullanıldığı

Açıklamalar (Tahsis,  Şartlı Bağış Şerhi vb.)

Devredildiği Kurum

1

AKÇAOVA

N20C04

255

2

358,53

ARSA

TAM

AKÇAOVA

MENTEŞE BELEDİYESİ

2

AKÇAOVA

N20C04

255

3

772,83

ARSA

TAM

AKÇAOVA

MENTEŞE BELEDİYESİ

3

ALGI

KÖYİÇİ

19

2431

29

KARGİR DÜKKAN

TAM

ALGI

MENTEŞE BELEDİYESİ

4

DAĞDİBİ

KARINCALI

12

388

310

TARLA

TAM

DAĞDİBİ

MENTEŞE BELEDİYESİ

5

DÜĞEREK

TOPRAKLIK

29

973

3840

TARLA

TAM

DÜĞEREK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

6

ESENÇAY

KÖYİÇİ

N21A-08

182

6

2337,42

İKİ ADET OKUL BİNASI

TAM

ESENÇAY

MENTEŞE BELEDİYESİ

7

FADILCA

GÜNLÜK

N20D-1

120

8

325,5

TARLA

TAM

FADILCA

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

8

KIRAN

KÖYİÇİ

N20D-1

363

1

153,6

ARSA

TAM

KIRAN

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

9

KÖTEKLİ

BAĞLARBAŞI

15N-4

1188

2518,55

OKUL VE ARSASI

TAM

KÖTEKLİ

MENTEŞE BELEDİYESİ

10

ORTAKÖY

KEMİKLİK

16R-I

1314

1500

ARSA

2/15

ORTAKÖY

MENTEŞE BELEDİYESİ

11

ORTAKÖY

KEMİKLİK

16R-I

1313

1500

ARSA

13/150

ORTAKÖY

MENTEŞE BELEDİYESİ

12

ORTAKÖY

KEMİKLİK

16R-I

1315

1500,03

ARSA

14/75

ORTAKÖY

MENTEŞE BELEDİYESİ

13

ORTAKÖY

KEMİKLİK

16R-I

1312

1500

ARSA

23/300

ORTAKÖY

MENTEŞE BELEDİYESİ

14

ORTAKÖY

KEMİKLİK

16R-I

1319

1500

ARSA

23/500

ORTAKÖY

MENTEŞE BELEDİYESİ

15

YEŞİLYURT

GENCERAL

14

648

7970

TARLA

TAM

YEŞİLYURT

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

16

CEDİT

N20C08

188

11

781,23

ARSA

107/600

CEDİT

MENTEŞE BELEDİYESİ

17

CEDİT

N20C09

166

15

500

ARSA

109/480

CEDİT

MENTEŞE BELEDİYESİ

18

ŞEYH

BANKALAR CADDESİ

21

341

57

339,36

KARGİR EV

TAM

ŞEYH

MENTEŞE BELEDİYESİ

19

ORHANİYE

TAVAS CADDESİ

56/1

903

364

3038

ARSA

TAM

ORHANİYE

MENTEŞE BELEDİYESİ