Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 167                            

Karar Tarihi  : 11/05/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

ı) Ortaca Belediye Başkanlığı’nın 03.04.2017 tarih ve 2476 sayılı yazısında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 10.11.2016 tarih ve 430 sayılı Muğla Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planına ait plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddeleri uyarınca görüşülmesi,

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2017 tarihli raporunda;

       26.04.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2017 tarih ve 53618066-310.01.04-2436 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.04.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Ortaca Belediye Başkanlığı’nın 03.04.2017 tarih ve 2476 sayılı yazısında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 10.11.2016 tarih ve 430 sayılı Muğla Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planına ait plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2017 tarih ve 53618066-310.01.04-2436 sayılı yazısında;

       Kararın devamı için tıklayınız.