Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 167                       

Karar Tarihi   : 12/09/2019           


KONUSU:

2.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

      a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine istinaden 2019 yılında uygulanacak gelir tarifesinin güncellenmesi ile ilgili, yazı ekinde sunulan, Ula Belediye Başkanlığı’nın almış olduğu 05.07.2019 tarih 50 sayılı kararın, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesine göre görüşülmesi.

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.09.2019 tarihli raporunda;