Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 167                  

Karar Tarihi  : 08/10/2020      


KONUSU:

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.03.2020 tarih ve 66 nolu kararı ile sermayesinin %93,74 oranına Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu MELSA Muğla El Sanatları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde Büyükşehir Belediyemizi temsil görevi Şerif Yavuz KAYI'ya verilmiştir. MELSA Muğla El Sanatları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 06.10.2020 tarihli ve 64080938/2020/262 sayılı yazısı ile Şerif Yavuz KAYI'nın şirketten istifa ettiği belirtilmiş ve şirkette Büyükşehir Belediyesini temsil etmek üzere yeni bir temsilci görevlendirilmesi talep edilmiş olup; MELSA Muğla El Sanatları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni temsil etmek, ayrıca şirketin olağan ve olağanüstü genel kurullarında imza yetkisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesini temsil etmek üzere Şerif Yavuz KAYI'nın yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Birsen KOCATAŞ'ın görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.


          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07.10.2020 tarihli ve 79556812-105.04-E.4520 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.