Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :168              

Karar Tarihi :14/05/2015   

KONUSU:

Muğla Sanayi ve Ticaret Odası tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı 2015 yılı Turizm Mali Destek Programına sunulması planlanan “Yörük Köyü Projesi” kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesinden 75.000 TL talep edilen finansman desteğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) ve (p) bendi hükümleri gereği sağlanması

            Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2015 tarih ve 3561121297-604.01.01-2015-387 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            Muğla Sanayi ve Ticaret Odası tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı 2015 yılı Turizm Mali Destek Programına “Yörük Köyü Projesi” sunulması planlandığı 24.04.2015 tarih ve 2090 sayılı yazıda belirtilmektedir. Yörük Köyü Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyemizden 75.000 TL talep edilen finansman desteğini sağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) ve (p) bendi hükümleri gereği, Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karar alınmak üzere, yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

            Muğla Sanayi ve Ticaret Odası tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı 2015 yılı Turizm Mali Destek Programına sunulması planlanan “Yörük Köyü Projesi” kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilen 75.000,00 TL finansman desteğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) ve (p) bendi hükümleri gereği sağlanmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.