Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 168                       

Karar Tarihi   : 12/09/2019            

 

KONUSU:


      Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, İlimiz, Yatağan İlçesi, Hacıveliler Mahallesi 203 ada 28 parsel numaralı 572,85 m² yüzölçümlü Köy Odası ve Arsa nitelikli taşınmazın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce sondaj çalışması öngörülmesi durumunda gerekli izinlerin verilmesi şartı ile sosyal tesis olarak kullanılmak üzere teslim edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreliğine bedelsiz olarak Yatağan Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.


       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.2474 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.