Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 168                  

Karar Tarihi  : 08/10/2020      


KONUSU:

                 Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

                 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 yılı Ekim ayı toplantısına katılamayan;

          Şefika KARAŞAHİN EKİN, Eray ÇİÇEK, Alim UZUNDEMİR, Bayram Önder AKDENİZLİ ve Mustafa KARAKUŞ’un mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.