Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :169                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                  

KONUSU:

 Mülkiyeti Milas Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olan İlimiz, Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 2089 Parsel numaralı 1.912,62 m²  yüzölçümlü ‘Arsa’ nitelikli taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca satın alınması hususunun görüşülmesi

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2016 tarihli ve 47720051-301.01-1047 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.