Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :169              

Karar Tarihi :14/10/2014  

KONUSU:

MAZERETLİ MECLİS ÜYELERİ

Meclis üyelerimizden Behçet SAATÇİ, Yakup OTGÖZ, Hasan KARAÇELİK, Hakkı Şevket BAYINDIR, Uysal AVCI, Atabey AKGÜN, Recep ŞATIR, Hüseyin ÜNAL, Besim ÖZBEK, Melih ARSLANGİRAY, Hürol ÖNDER, Mustafa SARUHAN ve Cumhur ÇOBAN’ın mazeretleri nedeniyle, mazeretli sayılmalarına, OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.