Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 169                           

Karar Tarihi : 13/06/2018               

KONUSU:

31- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

  a) Dalaman Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince ek ödenek verilmesine dair 01.06.2018 tarih ve 39 nolu Meclis Kararının onaylanması hususun görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.06.2018 tarihli raporunda;