Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 169                       

Karar Tarihi   : 12/09/2019            

 

KONUSU:


     Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, insan sağlığı, hijyenik ve doğru üretimi sağlamak, kırsalda üretilen ürünleri tüketiciye ulaştırmak, pazar alanlarını genişletmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak küçük ve orta ölçekli işletme ortaklarından oluşan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin iyileştirilmesi esas alınarak destekleme yapılması planlanmaktadır. Bu bağlamda; Anayasanın 171. Maddesi, 5216 sayılı kanunun 7. maddesi (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.), 1163 sayılı 24.04.1969 tarihli Kooperatifler Kanunu’nun 9. maddesi hükümleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. Maddesinin (h) bendi ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2019 tarih ve 88 sayılı kararı gereğince S.S. Karabörtlen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve S.S. Ortaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol yapılması hususunun görüşülmesi.


        Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2019 tarihli ve 10452259-105.04-E.1137 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
Ek-2 için tıklayınız.