Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 169                  

Karar Tarihi  : 08/10/2020      


KONUSU:

              Gün Tespiti


        Gelecek meclis toplantısının 12 Kasım 2020 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.