Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :170                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                  

KONUSU:

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlanan alanda kalan;  İlimiz, Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1159 ada 1 parsel numaralı taşınmazın  ve  1/1000 ölçekli  Muğla Koruma İmar Planında "Spor Alanı" ve  "Otopark" alanı olarak planlanan alanda kalan; İlimiz, Menteşe ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 785 ada 153 parsel, 786 ada 154 parsel ve 787 ada 155 parsel nolu taşınmazların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 maddesinin (m) ve (l) maddelerine istinaden  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2016 tarihli ve 99506623-301.01/1046 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.