Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :170                           

Karar Tarihi :11/11/2014                

KONUSU:

GÜNDEM 

          Gündemin 32., 33., 34., 35. ve 36. Maddelerinde bulunan ilave 5 gündem maddesi ile birlikte oluşan 36 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. 

  1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporları a) Datça İlçe Belediyesi Ödenek Aktarımı b) Muğla Büyükşehir Belediyesi Ödenek Aktarımı 2. İmar Komisyon Raporları a) Muğla İli Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 582 Ada 147 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait “Belediye Hizmet Alanı” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği b) Muğla İli Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 582 Ada 147 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait “Belediye Hizmet Alanı” Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği c) Muğla İli Ortaca İlçesi Beşköprü Mahallesi 312 Ada 7 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği d) Muğla İli Ortaca İlçesi Beşköprü Mahallesi 312 Ada 7 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3.Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 4. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Gelir Tarifesi  5. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı 6. Marmaris Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi  7. Köyceğiz Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi 8. Seydikemer Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi 9. Bodrum Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi 10. Fethiye Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi  11. Ula Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi 12. Datça Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi  13. Kavaklıdere Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi 14. Milas Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi 15. Yatağan Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi  16. Ortaca Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi   17. Menteşe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi 18. Dalaman Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi 19. Muğla Büyükşehir Belediyesi Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan İlimiz Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesinde Bulunan 3.500,00m² Açık Otopark Alanının Yıllık 5.000,00TL ve Sonraki Yıllar İçin Bedelin 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun İlgili Hükümleri Kapsamında Yapılacak Artış Oranında Belirlenerek, Belediyemizin Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. Maddesi Gereğince Taşınmazın Teslim Edildiği Tarihten İtibaren 5 Yıllığına Devredilmesi  20. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyetinde bulunan Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 5038 parsel numaralı 14.570,00 m² Tarla üzerine Sera Tesisi kurmak amacı ile 10 yıl süreliğine kiraya verilmesi 21. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Ula Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksim ve tescili 22. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Kavaklıdere Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, paylaşılması 23. Sosyal Yardım Yönetmeliği 24. Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına “Muğla İklim Değişikliği ve Enerji Eylem Planı Hazırlanması” Başlıklı Proje Sunulması ve Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V.’nin yetkili kılınması 25. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Başlıklı 7. Maddesinin (i) Bendi Hükmü Uyarınca Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Yapılması Planlanan Hafriyat Atığı Depolama Sahası Yeri İçin; Bodrum Yalıkavak Mahallesi 127 Ada, 1 Parsel Numaralı Milli Emlak Müdürlüğüne Ait Taşınmazın 50.000,00 m2 lik Kısmının Muğla Büyükşehir Belediyesi Adına Tahsis Edilmesi  26. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Başlıklı 7. Maddesinin (i) Bendi Hükmü Uyarınca Datça İlçesi Sınırları İçerisinde Yapılması Planlanan Toprak Dolgu Alanı Yeri İçin; Datça İlçesi Emecik Köyü, Datça Orman İşletme Şefliği, 36 Ve 81 Numaralı Bölmelerde Bulunan 9728,00 m²’Lik Alanın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Adına Tahsis Edilmesi 27. 18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete İle Yürürlüğe Giren Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre ‘’Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi’’ ve ‘’Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi’’ teknik rapor değerlendirilerek ücret tarifesinin belirlenmesi 28. Muğla Büyükşehir Belediyesinin Yetki Alanındaki Yolların Belirlenmesi 29.Muğla Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği 30. Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8. Maddesine istinaden Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Eskihisar Mahallesi Stratonikeia Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması ve yaptırılmasına yönelik yetki verilmesi  31. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (i) bendi gereğince; Göcek Marina İmar Ltd. Şirketinin 170.000,00 TL Olan Sermayesinin 700.000,00TL’ye çıkarılması 32. Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerine yeni yapılan çocuk parkına, park yerini Belediyeye bedelsiz terk etmiş olan “Karadayı” lakaplı Mehmet ESKİCİ’nin lakabının yaşatılması amacıyla “KARADAYI ÇOCUK PARKI” ismi verilmesi 33. Dalaman İlçesi Taşlıburun Mahallesi Bozöğrü Mevkiinde İmar Plan İlavesi yapılan alanda bulunan isimsiz sokaklara 9009’dan başlayarak 9031’e kadar Numara verilmesi 34. Fethiye Belediyesi Meclisince alınan 01.07.2014 tarih ve 75 sayılı kararı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 32. maddesi uygulanması yönündeki alınan kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi uyarınca Belediye Meclisince incelenerek karar alınması 35. Fethiye Belediyesi Meclisince alınan 01.07.2014 tarih ve 76 sayılı kararı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 32. maddesi uygulanması yönündeki alınan kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi uyarınca Belediye Meclisince incelenerek karar alınması. 36. Fethiye Belediyesi Meclisince alınan 01.07.2014 tarih ve 77 sayılı kararı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 32. maddesi uygulanması yönündeki alınan kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi uyarınca Belediye Meclisince incelenerek karar alınması.