Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 170                           

Karar Tarihi : 13/06/2018               

KONUSU:

31) Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       b) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) bendi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; Büyükşehir Belediyesi Organizasyon şemasında yapılacak değişikliğin Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmesine müteakip Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının yazı ekinde belirtilen bütçe tertiplerinde kalan ödeneklerin Kültür Turizm ve Spor İşleri Dairesi Başkanlığı 46.48.01.37 Kurumsal Koduna 08.1.0.00 Fonksiyonel Kodu ve bütçe tertipleri açılarak aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.06.2018 tarihli raporunda;Ek için tıklayınız