Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :17                          

Karar Tarihi  :14/01/2016            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

m)İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 2106 parsel “Kamu Hizmet Alanı (Bölge   Trafik Müdürlüğü)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi.                     

 İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/12/2015 tarihli raporunda;      

       18/12/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/12/2015 tarih ve 36521862-310.01.03-5176 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.12.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 2106 parsel “Kamu Hizmet Alanı (Bölge Trafik Müdürlüğü)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi " konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/12/2015 tarih ve 36521862-310.01.03-5176 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.