Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 171                  

Karar Tarihi  : 12/11/2020      


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        a) Seydikemer İlçesi, Arifler Mahallesi, 136 ada 35 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan “Tarım Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi

                İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.10.2020 tarihli raporunda;