Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :17                              

Karar Tarihi :15/04/2014            

KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BODRUM İLÇE BELEDİYESİ 2014 YILI 9 AYLIK REVİZE EDİLEN BÜTÇESİ

              Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 14/04/2014 tarih bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

             Muğla Büyükşehir Bodrum İlçe Belediyesi 2014 Yılı 9 Aylık Revize Edilen Bütçesi’nin daha iyi incelenmesi hususunda konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.