Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 17                               

Karar Tarihi   : 11/01/2018                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        n) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 3 Pafta, 31 ve 92 nolu parselleri kapsayan planlama alanı için “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. 

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.01.2018 tarihli raporunda;

   11.01.2018 tarihinde saat 10.00’da Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.12.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-7698 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 15.12.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 3 Pafta, 31 ve 92 nolu parselleri kapsayan planlama alanı için “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.12.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-7698 sayılı yazısında;