Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 171                           

Karar Tarihi : 13/06/2018               

KONUSU:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yeşil Alan Planlama Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğünce yapımı planlanan Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesi İçmeler Parkı projesi ile Fethiye İlçesi Merkez Foça Parkı projesinin yapımı 2018 ve 2019 yıllarına yaygın olarak gerçekleştirileceğinden; Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesi İçmeler Parkı projesi için 2018 yılında KDV dahil 4.118.901,47 TL (%60) ve 2019 yılı için de KDV dahil 2.745.934,31 TL (%40) ödeneğin, Fethiye İlçesi Merkez Foça Parkı projesi için 2018 yılında KDV dahil 991.200,00 TL (%20) ve 2019 yılı için de KDV dahil 3.964.800,00 TL (%80) ödeneğin Fen İşleri Daire Başkanlığı Bütçesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

          Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 13/06/2018 tarihli ve 18955236-841.02.01-E.3109 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.