Geri Tüm Meclis Kararları

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 17                          

Karar Tarihi   : 10/01/2019            

 

KONUSU:

            Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarih ve 2856/1868122404 sayılı tahsis talep yazılarına istinaden, mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan, İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 192 ada 82 parsel numaralı 2.611,27 m² yüz ölçümlü “1 Adet 3 Katlı Betonarme Bina Ve Arsası” nitelikli taşınmaz içerisinde bulunan 2 Bağımsız Bölüm Numaralı taşınmazın tamamının ve 1.nci Bodrum Katındaki ekli krokide “A” ile gösterilmiş olan 325,00 m² lik kısmın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılması amacıyla, teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08.01.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.63 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;