Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 171                       

Karar Tarihi   : 12/09/2019            

 

KONUSU:


Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yeşil Alan Planlama Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılı programı dahilinde kesin projeleri tamamlanan ve 2019 yılında yapım ihalesi gerçekleştirilecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi yetki, görev ve sorumluluğunda bulunan; Muğla ili Menteşe İlçesi Emir Beyazıt Mahallesi "Üretkent Tarım ve Enerji Parkı Yapım İşi" ile ilgili olarak, Kamu İhale Kanunu'nun 62. maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, 2019 yılında %10'u ödenek planlaması yapılan bahse konu yapım işinin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilmesi, 2020 yılı için %90 ödeneğin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.


Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2019 tarihli ve 18955236-105.04-E.4118 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.