Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :172                                                         

Karar Tarihi  :14/04/2016                                             

KONUSU:

     Ulaşım Dairesi tarafından belirlenmiş olan Menteşe İlçesi Recai Güreli Caddesi, İsmet Çatak Caddesi, Özer Türk Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Hastane Caddesi, Sağlık Sokak, Haluk Özsoy Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Uğur Mumcu Bulvarı, Naci Karaosmanoğlu Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Atatürk Bulvarı, Tuna Otel-Yücelen Hastanesi-CNS üzerinde olan Servis Yolu üzerindeki yol üstü otopark alanlarının yıllık ÜFE oranına göre artırımı yapılacak şekilde 2016 yılı kira bedeli olarak 5.000 (Beş Bin) TL ücret ve brüt gelirin %10’unun Belediyemize aktarılması karşılığında 10(on) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm A.Ş.’ye işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi  

          Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 08/04/2016 tarihli ve 21365915-050.04-3239 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.