Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :172                

Karar Tarihi :14/05/2015    

KONUSU:

Kadro iptal ihdas Değişiklikleri

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 13/05/2015 tarih ve 13456491-907.02-2015-1947 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            Belediyemizde boş bulunan 1 Adet 5 dereceli YH Sınıfı Hizmetli kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 5 dereceli YH Sınıfı Teknisyen Yardımcısı Kadrosunun ihdasına,

            2 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Veteriner Sağlık Teknikeri kadrosunun iptal edilerek 2 Adet 5 dereceli TH Sınıfı Sosyolog Kadrosunun ihdasına,

            1 Adet 5 dereceli SH Veteriner Hekim kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Sosyal Çalışmacı Kadrosunun ihdasına,

            1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Kimyager Kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Sağlık Memuru Kadrosunun ihdasına,

            1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Hemşire Kadrosunun ihdasına,

            1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Sağlık Teknikeri Kadrosunun iptal edilerek,1 Adet 7 dereceli SH Sınıfı Hemşire Kadrosunun ihdası için Norm kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca güncellenmesi gerektiğinden, talep yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

            Belediyemizde boş bulunan 1 Adet 5 dereceli YH Sınıfı Hizmetli kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 5 dereceli YH Sınıfı Teknisyen Yardımcısı Kadrosunun ihdasına,

            2 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Veteriner Sağlık Teknikeri kadrosunun iptal edilerek 2 Adet 5 dereceli TH Sınıfı Sosyolog Kadrosunun ihdasına,

            1 Adet 5 dereceli SH Veteriner Hekim kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Sosyal Çalışmacı Kadrosunun ihdasına,

            1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Kimyager Kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Sağlık Memuru Kadrosunun ihdasına,

            1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Hemşire Kadrosunun ihdasına,

            1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Sağlık Teknikeri Kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 7 dereceli SH Sınıfı Hemşire Kadrosunun ihdası için Norm kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca güncellenmesi meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 Ek için tıklayınız.