Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 172                            

Karar Tarihi  : 11/05/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

m) İlimiz, Ula İlçesi, Demirtaş Mahallesi, Koçoğlu Mevkiinde bulunan mülkiyeti Ula Belediyesine ait alanda “Yaşlı Bakım Evi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b, 7/c ve 7/v ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2. fıkrası uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2017 tarihli raporunda;

       26.04.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.04.2017 tarih ve 53618066-310.99-2496 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.04.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Ula İlçesi, Demirtaş Mahallesi, Koçoğlu Mevkiinde bulunan mülkiyeti Ula Belediyesine ait alanda “Yaşlı Bakım Evi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b, 7/c ve 7/v ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2. fıkrası uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.04.2017 tarih ve 53618066-310.99-2496 sayılı yazısında;

           Kararın devamı için tıklayınız.