Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 172                        

Karar Tarihi   : 12/09/2019             

 

KONUSU:


             Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi


             Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı toplantısına katılamayan;

        Mehmet Onur ŞAHBAZ, Fatih ÖLEMEZ, Aylin YÜKSEL, Ethem SAYAR,  Eray ÇİÇEK, Hakan ÜNSAL, Alper ÇALIKOĞLU, Halil Faik BOZKURT, Mustafa TOKSÖZ ve Erbil ÖZDEMİR’in mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.