Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 173                     

Karar Tarihi   : 12/07/2018  

KONUSU:

Gündem

        06/07/2018 tarihinde duyurulan 7 maddelik gündeme; Birimlerden gelen konular ile İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;

Kararın devamı için tıklayınız.