Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :174                                                         

Karar Tarihi  :14/04/2016                                             

KONUSU:

Ulaşım Dairesi tarafından belirlenmiş olan Fethiye İlçesi Cumhuriyet  Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan 1 Nolu Otoparkın yıllık ÜFE oranına göre artırımı yapılacak şekilde 2016 yılı kira bedeli olarak 5.000 (Beş Bin) TL ücret ve brüt gelirin %10’unun Belediyemize aktarılması karşılığında 10(on) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm A.Ş.’ye işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi   

          Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 08/04/2016 tarihli ve 21365915-050.04-3241 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız.