Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :174               

Karar Tarihi :14/05/2015    Yılı      

KONUSU:

Mazeretli Meclis Üyeleri

            Behçet SAATÇİ, Hüseyin NEBİOĞLU, Onat AKDU, Mehmet Yılmaz CESUR, Muhammet Ali ACAR, Mustafa YENİOĞLU, Hasan KARAÇELİK, Kemal İLHAN, Kamil CEYLAN, Besim ÖZBEK, Abdül Cemil CEM, İbrahim TELCİ, İsmail AKKAYA, Mustafa Şener TOKCAN, Muhsin VURAL ve Mesut KARATAŞ’ın mazeretleri nedeniyle mazeretli sayılmalarına meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.