Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 174                           

Karar Tarihi   : 12/07/2018  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        a) İlimiz, Milas İlçesi, Kandak Mahallesi, Kahveyanı Mevkiinde yer alan 109 ada 1 ve 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmazların “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (200 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.07.2018 tarihli raporunda;

         10.07.2018 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.06.2018 tarih ve 36521862-754-E.3394 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.06.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Milas İlçesi, Kandak Mahallesi, Kahveyanı Mevkiinde yer alan 109 ada 1 ve 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmazların “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (200 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.06.2018 tarih ve 36521862-754-E.3394 sayılı yazısında;