Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 174                  

Karar Tarihi  : 12/11/2020      

 

KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


   ç) Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Meydanının yakın çevresine ilişkin hazırlanan Menteşe Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarihli, 71 sayılı ve 06.10.2020 tarihli, 103 sayılı kararlarıyla ve 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.08.2020 tarih ve 9820 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve eki 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Kadastral Uygulama Paftası Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

                 İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.10.2020 tarihli raporunda;