Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :175               

Karar Tarihi :14/05/2015   

KONUSU:

Gün Tespiti

Bir dahaki meclis toplantısının 11 Haziran 2015 Perşembe günü, saat: 14:00’de yapılmasına  OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.