Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 175                            

Karar Tarihi  : 11/05/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

ö) Menteşe İlçesi, Günlüce Mahallesi, Akyol mevkii, 166 ada, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsel sayılı taşınmazların “Güneş Enerji Santrali” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.05.2017 tarihli raporunda;

       08.05.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.04.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-2500 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.04.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Günlüce Mahallesi, Akyol mevkii, 166 ada, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsel sayılı taşınmazların “Güneş Enerji Santrali” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.04.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-2500 sayılı yazısında;

       Kararın devamı için tıklayınız.