Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 175                       

Karar Tarihi   : 10/10/2019           


KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      b) İlimiz, Bodrum İlçesi, Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan, Bodrum Belediye Başkanlığının 02.05.2019 tarih ve 2019-65 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.09.2019 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.